posible


po·sí·ble

pnr |[ Esp ]
:
maaaring mang-yari o maganap : FUTURE4, POSSIBLE var pusíble