potential


potential (po·tén·shal)

png |[ Ing ]
2:
Ele kantidad na may kaugnayan sa isang point na malapit o nása loob ng isang elektripikadong substance at inilalarawan alinman gaya sa potential difference sa pagitan ng point at iba pang reference point
3:
Mat Pis uri ng funsiyon, karani-wang nakukuha ang differentiation mula sa intensidad ng isang larang.

potential difference (po·tén·shal dí·fe·réns)

png |Ele |[ Ing ]
:
ang difference sa pagitan ng mga potential ng dalawang point sa electric field, pantay sa halaga ng nagawâ sa paggalaw ng magkakaugnay na halaga mula sa isang point túngo sa iba pang point.