potlong


pót·long

png
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, karaniwang tawag sa ban-dana, na ginagamit kapuwa ng babae at laláki : SAPLÚNG