potpot


pot·pót

png
1:
pagbálot sa dulo ng espada, ng basáhan, balát, o lubid upang hindi makasugat
2:
pag-aalis ang balát ng bulak.

pot-pót

png |Zoo |[ Seb ]

pót·pot

png
2:
pantakip sa matutulis na bagay.