prehuwisyo


pré·hu·wís·yo

png |[ Esp prejuicio ]
1:
hindi magandang opinyon o paki-ramdam na nabubuo nang walang kaalaman, pag-iisip, o dahilan : PREJUDICE
2:
alinmang naisip na opinyon o pakiramdam, kahit kanais-nais o hindi : PREJUDICE
3:
hindi makatwirang mga pakiramdam, opinyon, o ugali, lalo ang pagiging magalitin, hindi sang-ayon sa mga lahi, relihiyon, o pambansang pang-kat : PREJUDICE
4:
ang ganitong mga pag-uugali : PREJUDICE