problematiko


prob·le·má·ti·kó

pnr |[ Esp problema-tico ]
1:
may katangian ng isang problema : PROBLEMATIC
2:
walang katiyakan : PROBLEMATIC
3:
sa lohika, pagpapaliwanag o pagsang-ayon sa anumang maaaring mangyari kahit hindi nangangahulugang totoo : PROBLEMATIC