prompt


prompt (prampt)

pnd |[ Ing ]
2:
aidikta o ilagay ang nakalimutang salita, pangungusap, at katulad, gaya sa aktor o aktres, o sa nagtatalumpati btulungan ang nagbabantulot na tagapagsalita sa pamamagitan ng suhestiyon
3:
magsilbing inspirasyon.

prompt (prampt)

pnr |[ Ing ]
1:
hindi atrasado ; nása tamang oras

prompter (prámp·ter)

png |[ Ing ]
1:
tao na tagadikta o tagahikayat
2:
Tro tao na nakaupô sa lugar na hindi nakikíta ng mga manonood at nagdidikta sa mga aktor at aktres.