pulang karne


pu·láng kar·né

png |[ pula+na karne ]
:
karneng kulay pulá kapag hilaw, gaya ng karne ng baboy, tupa, at báka : CARNE ROJA, RED MEAT Cf PUTING KARNE