pulas


pu·lás

png |[ ST ]
1:
pagbalik sa pook na pinanggalingan
2:
paglípas tulad ng sakít.

pú·las

png |[ Kap Tag ]
2:
sa takbuhan, ang biglang pagsugod upang mauna sa labanán
3:
pagtakas nang mabilisan — pnd mag·pu·lás, pu·mu·lás.

pu·lá·san

png |[ pulas+an ]
:
pangkarani-wang himpilan ng mga umaalis.