pulis


pu·lís

png |[ Ing police ]

pú·lis

png |[ Kap ]
:
púnas — pnd í·pam· pú·lis, i·pu·lis, mag·pú·lis, pu·lí·san, pu·lí·sin.

pu·lís·ya

png |[ Esp policia ]
1:
organi-sadong puwersang sibil para sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimi-kan, at pagpapatupad ng batas : POLICE
2:
ang kasapi ng pangkat na ito : POLICE
3:
ang regulasyon at kon-trol ng komunidad, lalo sa pagpapa-natili ng katahimikan, kalusugan, moralidad, at iba pa : POLICE