pulut-gata


pu·lút-ga·tâ

png
1:
bakasyon ng bagong kasal, karaniwang upang mapag-isa at magtalik : HONEYMOON, LÚNA DE MIYÉL
2:
ang panimula at ma-sayáng yugto ng isang ugnayan.