punso


pun·só

png
:
bahay ng langgam : UBÓ3 var punsô

pun·sól

png
:
kasangkapang ginagamit sa malalim na pagbabaón ng pakò upang hindi tamaan ng ulo ng mar-tilyo ang rabaw ng tabla.

pun·són

png |[ Esp punzon ]
1:
kasang-kapang pambútas : GIRÍT1 Cf BALÍBOL, ICE PICK, PUNCHER
2:
tatak sa mámahá-ling metal na nagpapakíta kung sino ang gumawâ o saan ginawâ ang produkto.