purse


purse (pers)

png |[ Ing ]
2:
handbag o pocketbook1
3:
anumang kahawig nitó sa anyo o gamit
4:
kabuuan ng salapi na nakolekta upang ipagkaloob
5:
kabuuan ng salaping ibinibigay bílang gantimpala o pabuya.

purse-eyed scad (pers-ayd is·kád)

png |Zoo |[ Ing ]

purser (pér·ser)

png |[ Ing ]
:
opisyal ng barko na humahawak ng mga account at ilang dokumento na may kaugna-yan sa barko, at nagtatago ng salapi at bagay ng mga pasahero.