pusali


pu·sa·lì

png |[ Kap Tag ]
:
pook na pina-mamahayan o dinadaluyan ng maru-mi at maitim na likido o tubig : LÁM-AW, LÍMAW, LÚNANG2, YANÁNG2