pusod


pu·sód

png
1:
buhok na tinipong pai-kid o patumpok sa likod o ibabaw ng ulo : ALIPOGÓ, BALIKANGKÁNG, PINÁNGKO, PÍNGGOL, PUNGLÓT, PUNGÓS2, PÚTOS1, PUYÓD var púsor2, pusór2
2:
bahagi ng kasangkapang pambutas, gaya sa barena
3:
talim ng tunod.

pú·sod

png
1:
Ana [Bik Hil Seb Tag War] tíla butas sa gitna ng rabaw ng tiyan na nagpapahiwatig ng pinagdugtu-ngan ng fetus at ng umbilical cord : BÓRAL, LAWÍG3, NAVEL, PÚHOG2, PÚTAD, PUSÉD, PUSÉG, SANGGÚL, UMBILICUS1
2:
kailaliman, gaya sa púsod ng dagat.