pusong


pu·sóng

png

pú·song

png |[ Hil Tag War ]

pú·song

pnr |[ Seb ]

pu·sòng-lu·táng

png |Bot |[ puso+na lutang ]
:
halámang tubig, bilóg at hugis puso ang dahon na may mahabàng tangkay, putî ang bulaklak ngunit dilaw ang punò, bilóg at tíla kapsula ang bunga na may 10-20 butó, at matatagpuan sa mababaw na lawa, sapa, at palayan.