puwing.


pu·wíng

png
1:
anumang maliit na bagay na di sinasadyang nalagay sa loob ng talukap ng matá : PUYÍNG
2:
pagpapasinungaling sa pahayag ng kapuwa var pulíng