puyos


pu·yós

png
1:
ulit-ulit na pagkiskis ng dalawang bagay : FRICTION1
2:
pagga-wâ ng apoy sa pamamamagitan nitó.

pú·yos

png
:
piraso ng kawayan o pat-pat na nakalilikha ng apoy kapag pinagkiskis.