qualified


qualified (kwá·li·fáyd)

pnr |[ Ing ]

qualified privilege (kwá·li·fáyd prí·vi·lédz)

png |Bat |[ Ing ]
:
pagbibigay ng proteksiyon sa nahahabla laban sa pananagutang sibil maliban kung nakapagsabi siya ng mapanirà at may malisyang pahayag.