quantity


quantity (kwán·ti·tí)

png |[ Ing ]
:
kantidádCf QT1

quantity theory of money (kwán·ti·tí te·ó·ri of má·ni)

png |Ekn |[ Ing ]
:
teorya sa pagbabago ng kabuuang antas ng presyo batay sa dami ng sirkulasyon ng salapi.