radiation


radiation (rey·di·yéy·syon)

png |[ Ing ]

radiation sickness (rey·di·yéy·syon sík·nes)

png |Med |[ Ing ]
:
sakít na dulot ng pagkakalantad sa mga x-ray o gamma ray.

radiation therapy (rey·di·yéy·syon té·ra·pí)

png |Med |[ Ing ]
:
paglunas sa kanser at katulad na sakít sa pamamagitan ng radyasyon gaya ng x-ray o ultrabiyoletang sinag.