radiograph


radiograph (réy·di·yó·graf)

png |[ Ing ]
1:
instrumentong ginagamit sa pagtatalâ ng intensidad o lakas ng radyasyon

radiography (réy·di·yó·gra·fí)

png |[ Ing ]
:
paggawâ ng radiograph : RADYOGRAPÍIYA