radius


radius (réy·di·yús)

png |[ Ing ]
1:
Mat tuwid na linya mula sa gitna túngo sa sirkumperensiya ng bilóg o espera ; o súkat ng habà ng radius ng isang bilog Cf R4
2:
tiyak na distansiya mula sa gitna túngo sa lahat ng direksiyon
3:
Ana ang higit na makapal at maikli sa dalawang buto ng braso ; o katulad na buto sa pakpak ng ibon o sa unaháng paa ng hayop na may gulugod
4:
layò ng naaabot ng operasyon o impluwensiya
5:
galamay ng bituing-dagat
6:
anumang set ng linya na nagmumula sa iisang púnto, hal mga radius ng isang bilog; o anumang katulad nitó.