radyolohiya


rad·yo·lo·hí·ya

png |[ Esp radiología ]
1:
agham hinggil sa mga x-ray o katulad na ray na mula sa radyoaktibong substance, lalo na ang paggamit sa mga ito sa medisina : RADIOLOGY
2:
pagsusuri o pagkuha ng retrato ng organ, buto, at katulad sa pamamagitan ng mga ray : RADIOLOGY
3:
inter-pretasyon ng mga retratong x-ray : RADIOLOGY