rain


rain (reyn)

png |[ Ing ]

rainbow (réyn·bow)

png |Mtr |[ Ing ]

raincoat (réyn·kowt)

png |[ Ing ]

rainfall (réyn·fol)

png |Mtr |[ Ing ]
1:
pagpatak ng ulan
2:
kantidad ng ulan na pumatak sa isang hatag na pook sa isang hatag na panahon.

rainforest (reyn·fó·rest)

png |Heo |[ Ing ]
:
mayabong na gubat sa pook na may masaganang ulan sa buong taon.

rain gauge (reyn geydz)

png |Mtr |[ Ing ]
:
instrumentong pansúkat ng patak ng ulan.

rain tree (reyn tri)

png |Bot |[ Ing ]

rainwater (reyn·wá·ter)

png |[ Ing ]