rare


rare (reyr)

pnr |[ Ing ]
2:
iilan at magkakalayô
3:
hindi magkakadikit ang mga bahagi o sangkap ; maluwag ang pagkakaayos ng mga bahagi
4:
niluto nang bahagya.