rasismo


ra·sís·mo

png |Pol Pil |[ Esp racismo ]
1:
paniniwala na may katutubòng kaibhan ang iba’t ibang lahi na tumitiyak sa pangkultura at personal na pagsulong at nagiging batayan ng idea na may lahing superyor at may karapatang pamunuan ang ibang lahi : RACISM
2:
patakaran o sistema ng pamamahala na nakabatay sa pagpapatupad ng nasabing paniniwala : RACISM
3:
poot o kawalang pitagan sa isa o higit pang pangkat : RACISM