ready


ready (réd·i)

pnr |[ Ing ]
1:
handa ; nakahanda
2:
kompleto ang paghahandang isinagawâ
3:
nása hustong kondisyon para sa kagyat na pagkilos o paggamit ; maaaring gamitin anumang oras
4:
kompleto, isinaayos, at handa para sa isang okasyon o layunin
5:
agaran ; madalian

ready-made (réd·i méyd)

pnr |[ Ing ]
1:
gawâ na at maaari nang bilhin ; hindi na kailangang i-order pa, gaya ng damit
2:
para sa agarang paggamit
3:
hindi orihinal
4:
yari sa istandard na súkat.