rebolusyon


re·bo·lus·yón

png |[ Esp revolución ]
2:
ganap na pagbabago : REVOLUTION
3:
inog o pag-inog : REVOLUTION

re·bo·lus·yo·nár·yo

png |[ Esp revolucionario ]
:
tao o pangkat na kasangkot sa rebolusyon : MANGHIHIMAGSÍK2

re·bo·lus·yo·nár·yo

pnr |[ Esp revolucionario ]
1:
hinggil sa o may katangian ng isang rebolusyon o ganap at kapansin-pansing pagbabago : REVOLUTIONARY
3:
nagdudulot ng rebolusyong pampolitika : REVOLUTIONARY

Re·bo·lus·yóng Rú·so

png |Kas |[ Esp Revolucion+Tag ng Esp Ruso ]
1:
pag-aalsa sa Russia noong Marso 1917 na nagdulot ng pagguho ng pamahalaang pinamumunuan ng Tsar at nagtatag ng probisyonal na pamahalaan ; tinaguriang Rebolusyong Pebrero
2:
pagguho sa nasabing probisyonal na pamahalaan dahil sa isang kudeta noong 7 Nobyembre 1917 at nagtatag ng Soviet Union ; tinaguriang Rebolusyong Oktubre.