reka


ré·ka

pnh |[ Mrw ]

re·ká·do

png |[ Esp recádo ]

re·ká·ma·rá

png |[ Esp recámara ]

re·ka·pi·tu·las·yón

png |[ Esp recapitulación ]
1:
pagbibigay ng maikling lagom, lalo na pagkatapos ng isang talakayan o talumpati : RECAPITULATION
2:
Bio teorya na nagsasaad na nauulit ang proseso ng ebolusyon ng isang organismo sa mga yugto ng pagkabuo ng bilíg nitó : RECAPITULATION
3:
Mus bahagi ng isang movement, gaya sa sonata na muling inilalahad ang mga tema ng eksposisyon : RECAPITULATION

re·kár·go

png |[ Esp recargo ]
:
dagdag na interes sa utang na hindi nabayaran : KARGÁ7