rektor


rék·tor

png |[ Esp rector ]
1:
klerigo na namamahala sa isang parokya sa simbahang ProtestanteCf R8
2:
sa Simbahang Katolika, eklesyastiko na namamahala sa kolehiyo o kongregasyonCf R8
3:
sa simbahang Anglican, nagmamay-ari ng lahat ng karapatan, kontribusyon, at katuladCf R8
4:
pinunò ng ilang unibersidad, kolehiyo, o paaralanCf R8