relation


relation (ri·léy·syon)

png |[ Ing ]
3:
Mat property na nag-uugnay sa dalawang kantidad sa isang tiyak na ayos, gaya sa equality o inequality
4:
Bat paglalahad ng impormasyon
5:
emosyonal na ugnayan, lalo na ang seksuwal na ugnayan ng dalawang tao.

relationship (ri·léy·syon·syíp)

png |[ Ing ]