remark


remark (ri·márk)

png
2:
kaswal at maikling pagpapahayag ng opinyon o saloobin.