renu


renunciation (ri·nún·si·yéy·syon)

png |[ Ing ]

re·nún·si·yá

png |[ Esp renuncia ]
:
pagtalikdan, pagbawi, pagsasakripisyo, o pag-abandona sa karapatan, titulo, ambisyon, at katulad : RENUNCIATION