reserbado


re·ser·bá·do

pnr |[ Esp reservado ]
1:
nakareserba o nakalaan para sa hinaharap
2:
nakareserba o nakalaan para sa iba
3:
tahímik1 ; hindi palaimik.