resolusyon


re·so·lus·yón

png |[ Esp resolución ]
4:
bagay na pinagpasiyahan o pinag-isipan : RESOLUTION
5:
paraan ng paglutas sa suliranin o katanungan : RESOLUTION
6:
Kem pagbubukod o paghihiwalay sa mga bahagi o sangkap : RESOLUTION
7:
Med pagkawala o paggalíng ng bukol o pamamagâ nang walang pagnanaknak nitó : RESOLUTION
8:
Lit sa prosodiya, paggamit ng dalawang maiikling pantig sa halip na isang mahabang pantig : RESOLUTION
9:
Pis pinakamaliit na interval na nasusukat ng siyentipikong instrumento : RESOLUTION
10:
antas ng nakikitang detalye sa isang retrato o hulagway sa telebisyon : RESOLUTION