reverse


reverse (ri·vérs)

png |[ Ing ]
1:
ang kasalungat o kabaligtaran
2:
kasalungat ng kinaugaliang paraan
3:
pagdanas ng kamalasan o desastre
4:
kabaligtaran o kasalungat na kambiyo o mosyon Cf R4
5:
likód3 o likuran
7:
bahagi ng medalya o salaping barya na nagtataglay ng pangalawang disenyo ; o ang disenyong nakalagay dito
8:
verso ng isang pahina ng aklat o katulad.