rich


rich (rits)

pnr |[ Ing ]
2:
sagana sa likás na kayamanan
3:
may taglay na yaman
5:
mahál1 o mamahalin
6:
malasa, bagaman hindi mainam para sa kalusugan, gaya ng sarsa o minatamis na sagana sa mantekilya o krema
7:
gawâ sa mamaháling materyales at detalyado ang palamuti gaya ng gusali o muwebles
8:
sa alak, matapang at masarap
10:
matingkad, gaya sa kulay
11:
mataginting, gaya sa tinig.

richard’s pipit (rí·tsards pí·pit)

png |Zoo |[ Ing ]

Richter scale (rík·ter is·kéyl)

png |[ Ing ]
:
eskala, mulang isa hanggang sampu, na sumusuri ng intensidad o lakas ng lindol.