roll


roll (rol)

png |[ Ing ]
3:
gúlong1 o panggulong.

roll (rol)

pnd |[ Ing ]
1:
gumulong o magpagulong
2:
magbilot, bumilot o bilutin.

rollerblade (ró·ler·bléyd)

png |[ Ing ]
:
uri ng rollerskate na may mga gulong na nakahanay sa isang linya sa ilalim ng botas.

roller coaster (ró·ler kóws·ter)

png |[ Ing ]
:
uri ng sasakyan sa karnabal na parang tren at umaakyat at lumulusong sa matarik na riles.

roller skate (ró·ler is·kéyt)

png |[ Ing ]
:
uri ng iskeyt na may apat na gulóng sa halip na isang runner na ginagamit sa matigas na rabaw.

roller skating (ról·er is·kéy·ting)

png |[ Ing ]
:
laro na gumagamit ng roller-skate.