rough


rough (raf)

pnr |[ Ing ]
1:
may magaspang at hindi pantay na rabaw ; hindi makinis
3:
sa pook na malawak o rehiyon, matarik o hindi pantay at ikinukubli ng matataas ng damo, punongkahoy, bató, at katulad
6:
sa dagat, maalon
7:
sa panahon, masamâ o masungit
8:
sa wika, bulgar, malaswa, o bastos ; sa alak at katulad, mainit sa panlasa ; sa tunog, magaralgal o paós ; sa kilos at ugali, hindi kanais-nais o hindi makatwiran ; sa pag-uri ng gawain, pahapyaw ; hindi kompleto.

roughneck (ráf·nek)

png |Kol |[ Ing ]
1:
tao na brusko at magulo
2:
trabahador sa isang minahan ng langis.