royalty


royalty (ró·yal·tí)

png |[ Ing ]
1:
posisyon, karangalan, o kapangyarihan ng isang hari o reyna
3:
kasapi o kabílang sa maharlikang pamilya
4:
bayad sa may-ari ng pa-tent o awtor sa bawat kopya ng aklat na maibenta o sa bawat pagtatanghal ng akda sa publiko
5:
karapatan sa paglinang ng mineral na ibinibigay ng hari, reyna, o pinunò sa isang tao o korporasyon ; o ang bayad ng lumilinang ng mineral, langis, o gas sa may-ari ng lupa.