sabad


sa·bád

png
1:
[Hil Kap Tag] pakikisangkot o pagsagot ng tao na hindi kasali sa usapan : ALLÁWAT, SÁGBANG DÁWDAW, SABÁT2, SÁGBAT TÍMANG, SALÁBAT, SALÍOT, TÁPSOK
2:
Mit [Seb] mabangis na hayop na matatagpuan sa tubig.

Sá·ba·dó

png |[ Esp ]
:
ikapitóng araw ng linggo at nása pagitan ng Biyernes at Linggo : SATURDAY

Sá·ba·dó de Glor·ya

png |[ Esp sabado de gloria ]
:
ang Sabado bago ang Linggo ng Pagkabuhay : BLACK SATURDAY