sabid


sa·bíd

png
3:
anumang bagay na napuluputan.