sabila


sá·bi·lá

png |Bot
:
halámang ornamental at medisinal (Aloe barbadensis ), tumataas nang 30-40 sm, dilaw ang bulaklak, at naipanggugugo ang katas, katutubò sa rehiyong Mediteraneo at kamakailan lámang ipinakilála sa Filipinas : ALOE1, DILÁMBUWÁYA, DILÀNG-HÁLO

sa·bí·law

png |Bot
:
makatas, gumagapang, at malambot na palumpong (Cyanotis axillaris ) : KULÁSIN-MARINTÉK