sabotahe


sa·bo·tá·he

png |[ Esp sabotaje ]
1:
palihim at sinasadyang pagwasak o pagtigil sa produksiyon, gawain sa planta, pabrika, at katulad, na maaaring isagawâ ng mga ahente ng kaaway kung panahon ng digma, o ng mga empleado sa panahon ng alitang kapitalista at manggagawà : PALUGSÔ, SABOTAGE
2:
anumang paninirà sa simulain o kilusan : PALUGSÔ, SABOTAGE
3:
sinadyang kapahamakan, lalo na sa gawaing pampolitika : PALUGSÔ, SABOTAGE