sabukay


sa·bu·káy

png
1:
pasalungat na pagsuklay : AKAPUNGLÁY, HÁPUY, SABÚNGKE, SAPÚLA2, SINAGÁYSAY
2:
pagsampal na ginagamit ang likod ng palad
3:
paghihip, pagluglog, o paggalaw sa trigo, lupa, o katulad na bagay
4:
pagtatapon paitaas ng mga bagay.