sagal


sá·gal

png
:
pagbagal ng kilos dahil sa sagabal.

sa·gá·la

png |[ Esp zagala ]
:
mga pilíng dalaga o dalagita na itinatampok bílang reyna o abay sa prusisyon, parada, at iba pang pagdiriwang.

sa·gal·sál

png
1:
tindi o sidhi ng kabá
2:
bilis ng kilos ; bilis ng tunóg.

sa·gal·wák

png