sage


sage (seydz)

png |[ Ing ]
2:
Bot palumpong (Salvia officinalis ) na may dahong abuhing lungti ; o ang dahon nitó na ginagamit sa pagkain.

sa·gé

png |[ Pan ]

sa·gé·di

png |[ Mag ]

sa·gé·las

png |Bot |[ Ilk ]

sa-géng·gam

png |[ Mrw ]