sagimuymoy


sa·gi·muy·móy

png |[ ST ]
:
bagay, salita, o idea na pawang walang kabuluhan at halaga : NONSENSE