sagop


sa·góp

png
2:
pagsasáma ng dalawang tao upang gumawa ng mabuti o masamâ.

sá·gop

png
:
bahagi o punto na pinagdugtungan ng dalawang bagay.

sa·go·pà

png |[ Mrw ]
:
pagiging magkatulad.